COMBO BALLANTINES 21

4.890.000 

1 rượu, 1 hoa quả, 5 lavi, 5 coca, 1 trâu khô, 1 hạt điều, 10 khăn lạnh

Bàn đứng : 4.890.000

Bàn ngồi : 5.890.000

COMBO BALLANTINES 21

4.890.000 


Gọi điện thoại

0986.121.866