COMBO CHÀO THU ĐÔNG BALLANTINES

2.990.000 

1 rượu, 1 hoa quả, 5 lavi, 5 coca, 1 trâu khô, 1 hạt điều, 10 khăn lạnh

Bàn đứng : 2.990.000

Bàn Ngồi : 3.990.000

COMBO CHÀO THU ĐÔNG BALLANTINES

2.990.000 

showroom

Gọi điện thoại

0986.121.866