COMBO CHÀO THU ĐÔNG 15 BUDWEISER

2.290.000 

15 bia, 1 hoa quả, 1 trâu khô, 1 hạt điều, 1 giấy khô

Bàn đứng : 2.290.000

Bàn ngồi : 2.990.000

COMBO CHÀO THU ĐÔNG 15 BUDWEISER

2.290.000 


Gọi điện thoại

0986.121.866