COMBO CHÀO THU ĐÔNG 5 CHAMPAGE

7.690.000 

5 rượu, 1 hoa quả, 5 lavi, 10 khăn lạnh

Bàn đứng : 7.690.000

Bàn VIP : 7.990.000

COMBO CHÀO THU ĐÔNG 5 CHAMPAGE

7.690.000 


Gọi điện thoại

0986.121.866