COMBO CHÀO THU ĐÔNG 1 CHAMPAGE

3.090.000 

1 rượu, 1 hoa quả, 5 lavi, 10 khăn lạnh

Bàn đứng : 3.090.000

Bàn ngồi : 3.390.000

COMBO CHÀO THU ĐÔNG 1 CHAMPAGE

3.090.000 

showroom

Gọi điện thoại

0986.121.866