COMBO CHÀO THU ĐÔNG 15 CORONITA

2.290.000 

15 bia, 1 hoa quả, 1 trâu khô, 1 hạt điều, 1 giấy khô

Bàn Đứng : 2.290.000

Bàn Ngồi : 2.990.000

COMBO CHÀO THU ĐÔNG 15 CORONITA

2.290.000 

showroom

Gọi điện thoại

0986.121.866