COMBO CHIVAS ROYAL SALUTE 21 YO

7.390.000 

1 rượu, 1 hoa quả, 5 lavi, 5 coca, 1 trâu khô, 1 hạt điều, 10 khăn lạnh

Bàn đứng : 7.390.000

Bàn VIP : 8.390.000

COMBO CHIVAS ROYAL SALUTE 21 YO

7.390.000 

showroom

Gọi điện thoại

0986.121.866