COMBO 3 CHAMPAGE

5.690.000 

3 rượu, 1 hoa quả, 5 lavi, 10 khăn lạnh

Bàn đứng : 5.690.000

Bàn vip : 5.990.000

COMBO 3 CHAMPAGE

5.690.000 


Gọi điện thoại

0986.121.866