COMBO CHÀO THU ĐÔNG HENNESSY

3.890.000 

1 rượu, 1 hoa quả, 5 lavi, 5 coca, 1 trâu khô, 1 hạt điều, 10 khăn lạnh

Bàn dứng : 4.890.000

Bàn ngồi : 3.890.000

COMBO CHÀO THU ĐÔNG HENNESSY

3.890.000 

showroom

Gọi điện thoại

0986.121.866